23 aug 2017 THE BIG FIVE. Läs mer. En presentation över ämnet: "The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV 

7173

Metakognitiv förmåga Kommunikativ förmåga. Analysförmåga Begreppslig förmåga Procedurförmåga Metakognitiv förmåga Kommunikativ förmåga Reglering av

Värdera. Ha omdömen om. Reflektera. Lösa problem med anpassning till en viss situation, syfte eller. sammanhang. Avgöra rimligheten.

Metakognitiv förmåga

  1. Solleftegatan
  2. Taxi malung
  3. Legoborg 6080

Metakognition är ett latinskt begrepp som ordagrant betyder bredvid vetandet. Begreppet syftar på medvetenheten om de egna kognitiva färdigheterna, enkelt uttryckt Metakognitiv förmåga. Den metakognitiva förmågan handlar om att du ska: * kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * fundera över om informationen man fått är viktig eller inte. * fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. * våga testa dig fram. Metakognitiv förmåga är: att kunna tolka; att kunna värdera; att kunna ha omdöme om; att kunna reflektera; att kunna lösa problem; att kunna avgöra rimligheten; att kunna välja mellan olika strategier; att kunna pröva och ompröva; Den metakognitiva förmåga är både en förmåga som utvecklar elevens lärande och en förmåga som ska bedömas.

Metakognitiv förmåga – bakgrund och betydelse Metakognitiv förmåga är ett begrepp som började användas på 1970-talet i forskning där man studerade barns tänkande om sitt tänkande (Brown, 1978; Flavell, 1976). Metakognitiv förmåga innebär att vara medveten om sitt eget

Precis som när vi lär ut andra färdigheter i skolan är … Metakognitiv förmåga. Den metakognitiva förmågan handlar om att du ska: * kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * fundera över om informationen man fått är viktig eller inte.

2018-02-12

Varför? Om … Metakognitiv förmåga Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande. Har precis tagit del av Petri Partanens doktorsavhandling ”Assessment and Remediation for Children with Special Educational Needs: The role of Working Memory, Complex Executive Function and Metacognitive Strategy Training” gällande skolans viktiga elevhälsoarbete. Jag ser att någon sökt på google och hamnat på min blogg. Frågan är vad metakognitivt betyder. Jag tänker mig att det betyder att vi tänker om det vi gör, det vi tänker, det vi processar, det vi sa… 2016-03-15 Analysförmåga, Begreppslig förmåga, Förmågan att hantera information, Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, Thebig6 9 Comments Ja, den frågan möter jag ofta. Samma fråga från pedagoger i förskoleklass, ämneslärare i matematik och slöjd, klasslärare och fritidspersonal.

Att arbeta med metakognition innebär att kunna reflektera över sin nuvarande situation, framtida mål, potentiella handlingar, strategier och resultat. Denna form av självreflektion är av betydelse inom såväl skolan som livet i stort. Metakognitiv förmåga – gör, tänk och gör igen. I fredags var det dags igen för 1a att arbeta med metakognitiv förmåga.
Webmail avisto

Här kommer en kortfattad beskrivning av den metakognitiva förmågan. Du ska: * Kunna lösa problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i när och med tanke på vad man vill ska hända. * Fundera över om informationen man fått är viktig eller inte. Metakognitiva strategier.

• Skapa nya idéer & frågor, problemlösare, entreprenöriellt ! • Formulera och välja mellan olika handlingsalternativ, Metakognitiv förmåga. Share this: Twitter; Facebook; Gilla.
Sven wallanders väg

trelleborgs kommun hemsida
arbetsgivaravgift pensionärer 2021
klädkod mörk kostym
sura yasin
pontus brodin sara gustafsson
sis lvm-hem lunden

fem grundförmågor som Göran Svanelid presenterat; Analytisk förmåga,. Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, Begreppslig förmåga och.

Metakognitiv förmåga. ELEVEN. Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Fundera över om informationen är viktig eller inte. Metakognitiv förmågaTolkaVärderaHa omdömen om.Reflektera kring och bedöma den egna förmågan.KonsekvensanalysLösa problem med anpassning till en viss situation, syfteeller sammanhang.Avgöra rimligheten.Välja mellan olika strategier. Eftersom komplex exekutiv funktion –planerings- och metakognitiv förmåga - verkar vara en viktig kognitiv funktion i lärandet, bör man ta hänsyn till detta både i utrednings- och stödinsatser kring barn i behov av stöd generellt, och särskilt kring barn i riskzon för matematiksvårigheter.

Metakognitiv förmåga•Tolka•Värdera•Ha omdömen om.•Reflektera kring och bedöma den egnaförmågan.•Konsekvensanalys•Lösa problem med anpassning till en visssituation, syfte eller sammanhang.•Avgöra rimligheten.•Välja mellan olika strategier.Tanketräning!Lära@lära! 16.

Ni behöver kunna  THE BIG FIVE. Läs mer. En presentation över ämnet: "The Big 5 ANALYSFÖRMÅGA KOMMUNIKATIV FÖRMÅGA METAKOGNITIV  peer learning, reflekterande lärande och självständigt lärande, samtidigt som interkulturell kommunikationsförmåga, metakognitiv förmåga, information literacy  Visa begynnande förmåga att följa störningsspecifikt MCT protokoll vid GAD,. PTSD, Depression eller OCD. Värderingsförmåga och förhållningssätt. 1. Kunna  Tankar kommer och går.

Analysförmåga; Kommunikativ förmåga; Metakognitiv förmåga; Förmågan att hantera information; Begreppslig förmåga; Förutsättningar för lärande; Elevarbete; I praktiken “Från kass till vass” Hur kan man synliggöra förmågorna? Hur ska jag börja? Varför? Om … Metakognitiv förmåga Den metakognitiva förmågan är en avgörande förmåga för våra elevers lärande.